Δημιουργική απασχόληση παιδιών

Φωτογραφίες του ΚΔΑΠ μικρόπολις στα Ιωάννινα